Ledamöter av styrelsen för Stiftelsen De lekande barnens fond

Anita Löfvendahl
Utnämnd av Företagarna i Lund
Ordförande
Period: 2016-2020

Margareta Dovsjö
Utnämnd av Lunds kommun
Ledamot
Period: 2014-2018

Nils Bruzelius
Utnämnd av Styrelsen
Ledamot
Period: 2016-2019

Christer Larsson
Utnämnd av Styrelsen
Ledamot
Period: 2016-2019