Ledamöter av styrelsen för Stiftelsen De lekande barnens fond

Christer Larsson
Utnämnd av Styrelsen
Ordförande
Period: 2019-

Karin Löwhagen
Utnämnd av Lunds kommun
Ledamot
Period: 2019-

Nils Bruzelius
Utnämnd av Styrelsen
Ledamot
Period: 2016

Anita Löfvendahl
Utnämnd av Företagarna i Lund
Ledamot
Period: 2016-