Enligt stadgarna är stiftelsens ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande gamla och sjuka personer, att främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning och att stödja åtgärder och anstalter for beredande av undervisning och utbildning. Stiftelsen åligger i första hand att hjälpa synskadade personer och personer med annan funktionsnedsättning. Bidragen till enskilda personer och sammanslutningar skall utgå till i Lund bosatta personer och till institutioner och sammanslutningar som har sin verksamhet i Lund eller nära anknytning till staden.