Ansökan skall vara banken tillhanda senast den 15 april/15 oktober

Utdelning: juni och december

Ansökan om bidrag till föreningar och organisationer

Inför ansökan ber vi Er vänligen läsa igenom Riktlinjer för handläggning av ansökningar (se separat flik).

För att behandlas skall ansökan avfattas på särskild blankett  - följ länken nedan För att behandlas skall ansökan avfattas på särskild blankett som är nedladdningsbar från Swedbank Stiftelsetjänster

Följande ska bifogas för att ansökan ska beaktas:

• Föreningens årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse
• Redovisning av verksamhet som avses att finansieras med bidrag från fonden.
• Finansiering av den planerade verksamheten inkl. andra finansiärer

För att behandlas skall ansökan avfattas på särskild blankett .

https://www.sparbankenskane.se/foretag/stiftelseforvaltning/stiftelser.html

Om länken inte fungerar kopiera och klistra in ovanstående länk i webläsaren

Ansökan ställs till

Stiftelsen De lekande barnens fond

Swedbank Stiftelsetjänster

Box 206

221 00 LUND

Ansökan skall vara banken tillhanda senast den 15 april/15 oktober.