Ansökan skall vara banken tillhanda senast den 15 april/15 oktober

Ansökan om bidrag till privatpersoner

Inför ansökan ber vi Er vänligen läsa igenom Riktlinjer för handläggning av ansökningar (se separat flik)

  • Stiftelsen prioriterar ansökningar från personer med svåra synskador och personer med fysisk rörelsenedsättning.

  • För ovan nämnda kan stöd ges från fonden till åtgärder som på ett konkret sätt underlättar den sökandes situation. Det kan vara fråga om stöd för att möjliggöra olika aktiviteter. Stödet skall ses som en engångsåtgärd.

För att behandlas skall ansökan avfattas på särskild blankett .

https://www.sparbankenskane.se/foretag/stiftelseforvaltning/stiftelser.html

Om länken inte fungerar kopiera och klistra in ovanstående länk i webläsaren

Följande ska bifogas för att ansökan ska beaktas

kopia av senaste slutskattesedel

och

vid ansökan på grund av sjukdom kopia av läkarintyg ej äldre än sex månader. 

Ansökan ställs till

Stiftelsen De lekande barnens fond

Swedbank Stiftelsetjänster

Box 206

221 00 LUND

 Ansökan skall vara banken tillhanda senast den 15 april/15 oktober.